Så löser du en bostadstvist

Så löser du en bostadstvist

En tvist uppstår när ett krav framställs av en part och motparten bestrider detta krav. När det gäller bostadstvister handlar det ofta om hävdade fel i en såld bostad där köpare och säljare inte delar samma uppfattning. Att hamna i en bostadstvist är inte roligt för någon av de inblandade parterna. Man kan behöva lägga mycket energi, tid och framförallt pengar på att lösa en tvist, men när ord står mot ord och det inte går att lösa utan hjälp finns det inte så mycket annat att göra för att rätt ska bli rätt.

Det allra vanligaste är att parterna genom ombud först försöker komma till en överenskommelse utanför domstol. Man har i allmänhet mycket att vinna på det, men ibland går det inte. Tvisten handläggs då i första instans av tingsrätten där svaranden bor. Svaranden är den part som bestrider kravet, och den part som stämmer kallas för käranden. Käranden ska i sin stämningsansökan ange yrkande, rättslig grund, omständigheter och bevisning. Huvudregeln är att den som påstår något ska kunna bevisa att detta är sant.

Det finns mycket som kan vara svårt att förstå, men man ska vara medveten om att det finns bra hjälp att få när man hamnar i en tvist. Bostadsjurister kan hjälpa till att lösa tvister både i och utanför domstol, och när det har uppstått en tvist kan man också ha rätt till rättsskydd från sitt försäkringsbolag. Om man har det innebär det att ens försäkring täcker större delen av kostnaden för att driva tvisten.

Det första man bör göra när man hamnar i en situation där ord står mot ord är alltså att kontakta en jurist för att få reda på vilken hjälp man kan få och vad man har rätt till. Jurister kan man exempelvis hitta i telefonkatalogen, via vänner och bekanta eller på nätet. Letar man till exempel efter en jurist i Stockholm kan man söka på ”jurist Stockholm” och på sätt få många träffar på jurister som verkar i området. Det är viktigt att man känner förtroende för sin jurist eftersom man lägger mycket av sitt privata liv i dennes händer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *