Det stormar kring sjöfyllerilagen

Det stormar kring sjöfyllerilagen

I Sverige har vi lagstiftat om att vi inte får vara alltför fulla när vi kör en båt. Det är något som, faktiskt, inte alla tycker är bra. Gränsen för sjöfylleri går vid 0,2 promille, precis samma som gäller för rattfylleri. Men då väldigt få anser att vi ska få köra bil påverkade, så anser många båtägare att sjöfyllerilagen är illa vara. Vid en första anblick kan det verka lite konstigt; fordon som fordon, och det är självklart att det är riskabelt att framföra ett fordon när man är påverkad. Men de som motsätter sig sjöfyllerilagen har en del argument för sin ståndpunkt.

I huvudsak tycker de att lagen stinker av överförmynderi; en del av det sociala umgänget till sjöss inbegriper alkohol. Och att då inte kunna få dricka förtar en del av glädjen med att vara båtägare. De anser dessutom att promillegränsen är så låg, att ingen risk förekommer. Trafiken till sjöss kan inte jämföras med den på landets vägar, och 0,2 ska, enligt dem, inte utgöra någon påtaglig risk. Lagens huvudsakliga effekt ska således vara att landets båtägare får försämrad livskvalitet, utan att olycksrisken påtagligt sänks.

De som försvarar lagen påpekar att reaktionstiderna försämras markant, även med så pass låg promillehalt, och att det, faktiskt, kan vara betydligt farligare till sjöss. Vid en olycka hamnar man ju i vattnet, och drunkningsrisken kan då vara överhängande. Vilken sida som har rätt kommer man nog att tvista om länge, men även i riksdagen finns de som vill riva upp den nuvarande lagstiftningen, eller åtminstone höja promillegränsen för att det ska räknas som sjöfylleri.

One thought on “Det stormar kring sjöfyllerilagen

  1. Hej. E korthet så är lagen en ren morallag, en ny alkoholfri zon kan läggas till trof’esamlingen av särintressen.
    Protesterna mot lagen kommer från alla håll och är välgrundad bl.a Sveriges 3 största båtorg.
    Stöd båfolket.se. Kontakta din båtorg och politiker och.

Leave a Reply

Your email address will not be published.