Att tänka på när du väljer serverhall

Att tänka på när du väljer serverhall

Det finns en hel del man bör hålla i åtanke när man ska välja serverhall. Vissa saker kanske är helt uppenbara, som snabb internetanslutning och bra upptid, medan annat kanske inte är lika självklart. Hur mycket bandbredd kommer du egentligen att behöva för din server? Visst, du kanske räknar med att växa rejält, men då kanske det är bättre med ett arrangemang där du kan utöka din bandbredd när det behövs. Sedan är det också frågan om vilket operativsystem du är intresserad av. I stort sett alla serverhallar erbjuder både Linux och Windows, men det kan vara på sin plats att ta reda på vilken Linuxdistribution som gäller.

När det gäller upptid finns det även där en del att tänka på. Hur pålitlig är serverhallen i fråga? Vissa serverhallar använder sig av flera internetleverantörer, som ett sätt att visa på att man har maximalt med upptid. Men när det gäller serverhallar, så beror nertid mer sällan på internetleverantören, och mer ofta på serverhallen själv. Att serverhallen i fråga då erbjuder fullgod support – de ska helst vara redo när något händer, oberoende av veckodag och tid. Även om man skulle önska, så är problem mer eller mindre oundvikliga. Det är bara att acceptera, och är ett av skälen till att snabb och pålitlig support är A och O.

Annat som kan vara viktigt att hålla i åtanke är möjligheten att migrera. Om det skulle visa sig att den serverhall ni ursprungligen valt inte riktigt passar er, så är det en självklar fördel om det är enkelt att byta. Då talar vi inte heller främst om bindningstid, utan data. En mindre seriös serverhall kanske skulle försöka göra det svårt att migrera, och på så sätt ”tvinga” kunder att stanna kvar. Något sådant är knappast ett kvalitetstecken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *